Archeo Team z.s. vznikl na základě spolupráce osob pocházejících z akademického prostředí, tak i z oblasti dlouhodobých terénních aktivit, jakožto nestátní nezisková organizace.

 Cíle Archeo Team z.s.:

-propagace oboru archeologie,historie,geologie a hornictví na poli vědy,výzkumu a jeho popularizace pro odbornou i laickou veřejnost.

-obnova a ochrana památek

-rozvíjení mezinárodní spolupráce na poli archeologie,kultury a historie

-zmapování kulturního dědictví v oblasti archeologie,historie a přírodních věd za spoluúčasti znalců z oboru archeologie,historie,geologie a hornictví

Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti:archeologie,historie,geologie,hornictví,zejména však:

-provádění terénních,dokumentačních,technických,laboratorních prací na archeologických výzkumech prováděných oprávněnými archeologickými organizacemi na archeologických lokalitách

-konzervace a speciální analýzy archeologických nálezů

-správa a odborné zpracování movitých archeologických památek a jejich příprava pro předání do muzeí

-publikační činnost,včetně vydávání a rozšiřování odborných a vzdělávacích publikací v oblasti archeologie,historie a památkové péče.

-vědeckovýzkumná činnost v oblasti archeologie a historie

-pořádání seminářů,výstav,školení,pracovních setkání,přednášek,konferencí v oblasti archeologie a památkové péče

-provádění speciálních analýz radiokarbonovou metodou 14C

-provádění dendrologických rozborů v archeologii

-budování systému výuky terénní archeologie pro hendikepované studenty a osoby z sociálně vyloučených lokalit a po té jejich začlenění do pracovních procesů při archeologických výzkumech.

-poradenská a informační činnost v oblasti archeologie,historie

Oblíbené odkazy